img-book

三習一弊疏

作者: (清)孫嘉淦

No_HK2013-20 【2013年4月16日】
臣一介庸愚,學識淺陋,荷蒙風紀重任,日夜悚惶,思竭愚夫之千慮,仰贊高深於萬一。……
免費下載
返回總目錄

Meet the Author
Books of (清)孫嘉淦
關於本作品
概述

臣一介庸愚﹐學識淺陋﹐荷蒙風紀重任﹐日夜悚惶﹐思竭愚夫之千慮﹐仰贊高深於萬一。而數月以來﹐捧讀上諭﹐仁心仁政﹐愷切周詳﹐凡臣民之心所欲而口不敢言者﹐皆已行之矣。事無可言。所欲言者﹐皇上之心而已。我皇上之心﹐仁孝誠敬﹐加以明恕﹐豈復尚有可議﹖而臣猶欲有言者﹐正於心無不純政無不善之中﹐而有所慮焉﹐故過計而欲預防之也。今夫治亂之循環﹐如陰陽之運行﹐坤陰極盛而陽生﹐乾陽極盛而陰始。事當極盛之際﹐必有陰伏之機。其機藏於至微﹐人不能覺﹐而及其既著﹐遂積重而不可返。……

已購買本作品的讀者,於登錄後才可評價

暫未有讀者評價